Let op! Wij zijn met vakantie tot 17 augustus. Uw aanvraag wordt daarna in behandeling genomen.

Projecttoezicht

Vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties besteden in toenemende mate het bouwkundig toezicht op hun bouwprojecten uit aan een onafhankelijke, deskundige partij. Tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject moet er namelijk op worden toegezien dat de aannemer de in het bestek voorgeschreven kwaliteit van de bouwmaterialen op de juiste manier toepast. Verder is er toezicht nodig op de voortgang van de werkzaamheden in relatie tot de planning en moet er controle van de termijnstaten plaatsvinden. Het is immers van belang dat de opdrachtgever de zekerheid heeft dat wat de aannemer factureert ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Daarbij is het zaak dat een onafhankelijke, deskundige partij de aanvragen van de aannemer voor meer- of minderwerk controleert.

Bouwkundig Adviesbureau de Braal is de aangewezen onafhankelijke, deskundige partij om het bouwkundig toezicht op uw projecten aan toe te vertrouwen. Onze toezichthouders hebben de kennis en de ervaring om deskundig en efficiƫnt toezicht te houden op de voortgang en de realisatie van uw bouwprojecten. Als het een complex werk betreft, zijn zij daarvoor dagelijks inzetbaar. Betreft het een minder complex project, dan houden zij toezicht door steekproefsgewijs periodieke beoordelingen te houden. Als opdrachtgever ontvangt u daarvan een heldere, inzichtelijke voortgangsrapportage. Aan de hand daarvan kunt u beoordelen of de planning wordt aangehouden, de voortgang van de werkzaamheden naar wens verloopt en de gewenste kwaliteit wordt geleverd.

Opdrachtgevers die het bouwkundig toezicht aan de ervaren bouwkundigen van Bouwkundig Adviesbureau de Braal uitbesteden, nemen het zekere voor het onzekere. Onze toezichthouders zijn in feite uw ogen en oren op de bouw. Zij rapporteren aan de projectmanager in de vorm van een schriftelijke voortgangsrapportage en in mondelinge evaluaties. De projectmanager kan na overleg met u dan tijdig bijstellen als de werkzaamheden uit de planning dreigen te lopen of als de aannemer geen deugdelijke materialen of de juiste bouwtechnieken toepast. Onze toezichthouders houden de vinger zorgvuldig aan de pols en geven u de extra zekerheid dat uw bouwproject volgens het bestek en de wettelijke richtlijnen gerealiseerd wordt.

Aanvragen
(c) copyright Bouwkundig Adviesbureau De Braal B.V. | Sitemap | Privacy verklaring | Website door: DORST