Let op! Wij zijn met vakantie tot 17 augustus. Uw aanvraag wordt daarna in behandeling genomen.

Klachtenonderzoek en bemiddeling

Indien u problemen heeft met een onderdeel of diverse onderdelen van uw woning kunt u deze laten beoordelen door onze bouwkundig inspecteur.
U kunt hierbij denken aan een onderzoek naar bijvoorbeeld:
• Scheurvorming in muren;
• Lekkages van daken of vochtdoorslag van muren;
• Condensproblemen;
• Houtrot;
• Afbladeren van schilderwerk;

Het klachtenonderzoek
Door onze bouwkundige wordt het te keuren probleem uitgebreid en grondig onderzocht op de bouwkundige staat en de mogelijke gebreken hiervan. Dit gebeurt ter plaatse op basis van een visuele inspectie, eventueel met gering demontagewerk dit in overleg met u. Indien noodzakelijk worden foto’s gemaakt van de gebreken welke in de rapportage kunnen worden verwerkt.

De rapportage

Deze keuring resulteert enkele werkdagen later in een schriftelijke rapportage, en geeft met de bijbehorende mondelinge toelichting, een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van het betreffende probleem. Tevens zal de mogelijke oplossing voor het probleem in de rapportage worden verwerkt.

Bemiddeling

Indien uit het onderzoek blijkt dat er tussen de diverse partijen overleg noodzakelijk is om tot een goede oplossing te komen kunnen wij hierin bemiddelen.

Uitsluitingen

Specialistisch onderzoek zoals bijvoorbeeld fundering- grondonderzoek; asbest onderzoek of onderzoek naar houtinsecten of dergelijke, wordt niet uitgevoerd. Wel wordt er door de bouwkundige zonodig aangegeven of het verstandig is zo’n onderzoek uit te laten voeren

Aanvragen
(c) copyright Bouwkundig Adviesbureau De Braal B.V. | Sitemap | Privacy verklaring | Website door: DORST